Hvordan skrive logger.

Det er to logger man skriver: en når man er på posten og en på nettsiden til posten. Det siste gjør man når man kommer hjem, eller man kan gjøre det via WAP, men det er lite brukt.

Loggen på posten

Av og til er det bare plass til å skrive dato og signere i loggen på posten, men som regel er det plass til å skrive litt mer. Det varierer hva man gjør, men mange tar med tidspunktet i tillegg til dato og så litt om været, mygg, ting man har sett ved posten og en takk til den som har lagt ut posten. Man skriver sjelden mye.

Loggen på nettet

Når man kommer hjem så skal man logge på nett-siden til posten! Da får man registrert at man har vært der og den som har lagt ut boksen synes det er hyggelig å vite at noen har vært på besøk. Når du skriver kan du gjerne tenke på hva du selv liker å lese både som en som skal ut og lete etter posten og som den som eier og har lagt ut posten.

Det er fint om man forteller noe som andre kan ha bruk for. Det kan være ting som:

  • smart/dum vei til posten
  • er posten i orden eller om den er våt
  • er koordinatene OK eller var det flere meter feil
  • noe om stedet som ikke står nevnt fra før

Les gjerne tidligere logger og se om du har noe nytt å komme med.

Det er også morsomt å lese logger som forteller om det har skjedd noe morsomt/hyggelig/overraskende etc.

Som eier av en post er det altid hyggelig om folk takker for posten, så hvis du synes du har noe å takke for så gjør det. :-)

Man kan skrive mye eller lite - og evt. legge inn bilder hvis det er noe man vil vise fram. Alt er lov her. Korteste log er (sjeldent brukt):

"TNLNSL. TFTC."

Som betyr:
"Took Nothing, Left Nothing, Signed Log. Thanks For The Cache"
Rimelig kjedelig! Med er cachen kjedelig fortjener den kanskje ikke mer :-))

Har man byttet noe så kan man skrive om det - hva du tok og hva du la inn. Noen pleier bytte, noen pleier aldri å bytte, noen skriver om det og noen ikke.

Det store spørsmålet: Engelske eller norske logger?

Geocaching er en internasjonal aktivitet og du må regne med at det du skriver vil bli lest av folk som ikke kan norsk. Hovedreglen er derfor at logger på nettet er på engelsk. Logger i boksene kan gjerne være på norsk.

Mange har forsøkt å drive geocaching når de er på tur f.eks. til Tyskland og Frankrike og strevet en del med det. Der er det meste på nettsidene skrevet på hhv tysk og fransk. I slike situasjoner oppdager man at det er hyggelig når noen skriver på engelsk! og dette gir sterk motivasjon til å skrive mest mulig på engelsk i forbindelse med caching. Det er ikke sjelden man opplever utlendinger som cacher i Norge!

Leser du andre logger vil du imidlertid oppdaget at mange allikevel skriver på norsk. Det er mange som ikke er spesielt gode i engelsk og kan derfor lage mer lesverdige logger på norsk. Imidlertid vil jeg oppfordre alle til å skrive mest mulig på engelsk, og spesielt hvis du bidrar med informasjon som er ment som hjelp og støtte til de som skal finne posten etter deg.

Jeg synder av og til selv om mot reglen om å skrive på engelsk. Spesielt når jeg f.eks. vil forsøke å være morsom eller beskrive en stemning gjør jeg det av og til bedre på norsk.. Så lenge loggen ikke inneholder nyttig informasjon så tillater jeg meg slike "utskeielser".Copyright (c) Else Nordhagen 2006