29. mai 2006


GPS-systemet

GPS-systemet består av 24 satellitter som går to runder rundt jorda per dag.
Laget for US Navy
Første satellitt opp i 1978
Satellitter må erstattes ca. hvert 10. år

Før 2001:
sivil bruk med 100 meters avvik
militær bruk mye mer nøyaktig, men slik info fra satellitene var kryptert

Etter 2001:
sivil bruk med 10 - 15 meters avvik.
Moderne mottakere i Europa bruker EGNOS-tillegg som gir +/- 5 meter.
I praksis: mye bedre enn det hvis vær og satellitt-posisjoner er på din side.

En GPS satellitt sender en konstant strøm av pakker som forteller:

 hvilken satellitt som sender
 eksakt posisjon og
 eksakt tidspunkt når pakken sendes.

GPS-mottakeren beregner differansen mellom det tidspunktet pakken var send fra satellitten og tiden pakken ble mottatt. Slik beregnes avstanden mellom mottaker og satellitt.

Ved å beregne avstanden til flere satellitter kan med ved triangulering beregne mottakerens eksakte posisjon.

Man trenger kontakt med minst 3 satellitter for å kunne beregne en riktig posisjon. 4 satellitter gir også høyde.

Mer info:

Copyright (c) Else Nordhagen 2006