18. mars 2007


Kart

Har du GPS med kartfunksjon så må du kjøpe kart i tillegg.

Alle disse GPSene kommer med et "base-kart" med det er i veldig grov oppløsning og i praksis ubrukelig!

Det er tre typer kart: Topologiske kart, Veikart og Sjøkart.

Toplogiske kart

I Norge er det laget to serier av topografiske kart, en med utgangspunkt i 1:50000 kartene og en serie på grunnlag av 1:250000 kartdatabase (for Garmin). Det er 1:50000 som brukes når man orienterer som for Kjentmannsmerket og Geocaching.

Magellan og Garmin skiller seg også i prisstruktur på topo-kart for Norge:

  • Magellan: 1:50.000 - 2 CD’er á NOK 2.500

  • Garmin: 1:50.000 - 20 CD’er á NOK 750,-

En Garmin CD dekker f.eks. fra Skien i sørvest og nord til Jevnaker og øst til svenskegransa.

Merk at høsten 2006 kom det en ny versjon av alle Topo-kartene til Garmin. De heter Topo Pro og er mye bedre enn de gamle. Pass på at du får denne versjonen!

Veikart

Dette kjenner jeg bare for Garmin. Jeg har kjøpt en "City Select bilpakke" som består av en CD med 1:250.000 kart over Europa samt strømkabel for 12V og feste-greier for bil: Ca. 2300-, NOK.

Med denne får jeg kjøreinstruksjoner for å navigere til adresser, byer, steder og waypoints.

Sjøkart

Sjøkart heter "Blue Chart" for Garmin. Dette kan jeg foreløpig lite om, men det finnes cacher på holmer og i fjorder hvor dette kan være nyttig :-)

Copyright (c) Else Nordhagen 2007