29. mai 2006


Hva er et Waypoint og hva kan det brukes til?

Alle GPSer kan registrere og lagre waypoints. Dette brukes bl.a. for å navigere ved hjelp av GPSen.

Waypoint

Et waypoint er punkt (et koordinat) som har fått et navn.

Du kan lagre et sett av waypoints i GPSen din. Du kan også lage waypoints selv ved å merke punkter og gi dem navn med GPSen.

Det finnes ingen "global navne-katalog", dvs navn må IKKE godkjennes. Waypoint er laget for å ha et greit begrep for "navngitt punkt".

Du kan laste ned filer med waypoints fra nettet, f.eks. kan du laste ned alle kjentmannspostene for 2004-2006 på garthus.net. Du kan selvfølgelig laste ned waypoints for geocacher - og fotobokser og mye mer.

Du kan også lage engne waypoints. Enten kan du bruke PCen hvis du har programvare som kommer med PGSen, f.eks. MapSource. Du kan også gjøre det med GPS'en. Hvordan det gjøres avhenger av hva slags GPS du har. Jeg gjør det på følgende måte:

  • Trykker MARK-knappen
  • Så kan jeg redigere navnet og andre parametre.
  • Når jeg er ferdig tykker jeg ENTER-knappen.

Når jeg kommer hjem kan jeg overføre waypointene til PCen og lagre dem der.

Hvordan navigere til et waypoint?

Dette gjøres på ulike måter avhengig av hva slags GPS du har. Jeg gjør som følger:

  • Trykker på FIND-knappen.
  • Så må jeg velge hva jeg vil finne: waypoint eller geocache - som egentlig er det samme. Geocacher er bare spesielt mekede waypoints.
  • Så får jeg opp en liste over waypoints som er lagret i GPSen og jeg velger en av disse.
  • Så trykker jeg "Go To"-knapp.
  • Så får jeg spørsmål om jeg vil navigere langs vei eller "off road". Velger jeg "langs vei" beregnes en kjørerute. Velger jeg "off road" får jeg et skjermbilde med en pil som peker mot punktet.

Jeg har kart på GPSen og når jeg ser på det får jeg en tydelig rosa strek fra der jeg er og til punktet.

Hvis jeg ikke vil ha navigeringshjelp lenger strykker jeg MENY-knappen og velger "Stop Navigation".

Copyright (c) Else Nordhagen 2006