29. mai 2006


Om Geologi, Industri og Botanikk på
Østsiden av Vettakollen

Disse sidene inneholder litt informasjon som jeg har samlet om områdene rett sør for Sognsvann og opp på østsiden av Vettakollen. Det er flere grunner til at det er mye å fortelle om dette lille området:

En av grunnen til at det er så mye interessant i Vettakollåsens østside er at her møtes Kambrosilursk knollekalk og Akeritt/Nordmarkitt. Der de møtes er det utfelt mineraler og metaller. Se siden om geologi. Dette dannet grunnlaget for gruvene som ligger på rad i åsen. Se siden om gruvene.

En annen grunn til at det er mye å se og oppleve her er at dette området var kanten av isbreer. Dette har gitt morener, flyttsteiner, jettegryter og andre ting. Se siden om istiden.

En tredje grunn er at Sognsvann var deler av en fjord etter istiden, så det ligger igjen fin sandjord som er grunnlag for bosetting. Se siden om istiden og marin grense.

Sidene inneholder forslag til tur i området og bakgrunnsinformasjon for turen. Se siden med turforslag.

Send gjerne en epost hvis du vet noe mer om området og/eller hvis du tar deg en tur. Send til bruker 'else' på whoelse.no.

Noen eksterne linker: