29. mai 2006


Spor etter istiden på østsiden av Vettakollen


Akertrinnet av istiden

Over tid trakk isbreen seg tilbake fra fastlandet i Norge og havet steg. Vestfoldraet ble dannet ca. 1120-10200 mens morenene/små ra i området rundt Vettakollen er yngre enn 9750 år. Når vestfoldraet ble dannet lå da breen lenger sør og havet sto lavere. Når morenene ved Sognsvann ble dannet sto havet helt hit opp. Disse morenene kalles "akertrinnet" i tilbaketrekkingen.

Østsiden av Vettakollen har ligget ved kanten av ulike isbreer. Dette har gitt morener, flyttsteiner, jettegryter og andre ting.

Morener

Sognsvann er demmet opp av morener etter isbreen for 10.000 år siden. Det er tre morener her rett sør for Sognsvann:

  • Den som veien nord for Idrettshøyskolen går på,
  • En nærmere Sognsvann: tydeligere lenger bort i sørvest-enden, og
  • En ca. 800 meter lenger sør med hus på. Denne er størst og strekker seg fra Vettakollen i vest til Grefsen i øst, Akerselva skjærer gjennom morenen. Den går egentlig også lenger vestover og demmer opp Bogstadvannet, Sognsvann og Maridalsvannet.

Sognsvannsbekken (før 1900: -elva) graver seg gjennom alle disse morenene.

Isskuring på berget

På berget som stikker opp nede ved Sognsvann er det merker etter isskuringen. Isen gikk fra nord mot syd. Isen smeltet på nordsiden pga presset (vann under trykk smelter ved lavere temp. enn 0) og frøs igjen på sydsiden. Når vannet frøs på sydsiden rev den med seg stein. Du kan se at berget er glatt på nordsiden og mer opprevet på sørsiden.

Den marine grense:

Strandsonen, Den marine grense, her i omårdet gikk på et nivå som i dag ligger 214 meter over havet. Sognsvann er på 183 m.o.h. og om sjøen hadde stått like høyt i dag ville inngangen til Riksarkivet ligge ca. 10 m under vann.

Hvis du går tur i området vil du kunne se forskjellen på frodighet over og under den marine grense.

"Den marine grense" er høyest i Norge i Vettakollåsen, på ca 214 moh. Det vil si at dette er det høyeste punkt i Norge hvor det har ligget hav en gang i tiden. Det høyest akkurat her fordi at etter at isen hadde smeltet så langt nord som hit, så steg ikke havet så mye mer og landhevingen bidro også til "kompensere" for havets stigning. Derfor, når isen smeltet videre nordover, så kom det fram "tørt land".

Sognsvann var del av en fjord

Ettersom isen trakk seg tilbake ble Sognsvann en del av en fjord med saltvann. Det er sandavsetninger rund om kring og folk har funnes blåskjell etc. bl.a. ved parkeringsplassen på Sognsvann. Plassen ved parkeringen heter Sandås - andre nedlagte plasser: Sandbråten og Sandbakken.

Merk deg de fine jordene syd for Sognsvann. Her er det mye fin sandjord - og LEIRE ! som samlet seg på havets bunn i sin tid. Leira var grunnlag for teglverk noen hundre meter nedover drevet av John Brandt på 1800-tallet. Han hadde også teglverk på Bislet. Leverte tegl til Vestre Aker kirke og Gaustad asyl ca 1856. John Brandt eide og bodde på Haugerud gård fra 1835.

Flyttstein:

Det går to lange flyttsteinsbelter langs åskanten. Det sørligste er på ca 900 m langs åskanten. Det andre starter omtrent fra nordenden og litt øst for det første og langt innover i samme retning nordover. Her var kanten av isbreen eller en elv under breen som la fra seg løse steiner. Bare de store er blitt liggende igjen. De mindre er skylt bort.

Nyere oppdemming av Sognsvann:

Sognsvann var ca. 2 meter lavere før oppdemming. Når ble Sognsvann demmet opp først? Trolig ca. noe etter 1540 når oppgangssaga ble innført. Oppdemningen nevnes i rettsforlik fra 1754 og da kommer det fram at dammen er laget for å sikre vann til sagbruket - som man ikke vet hvor lå. Det skal ha vært flere sager langs Sognsvannselva.